Correlatie

pag: 1 2 3 4 5

Dorene van der HoofdenInleiding

In 1986 kwam bij de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl een grote hoeveelheid radioactieve straling vrij. Veel mensen uit Tsjernobyl en omgeving hebben sindsdien problemen met hun gezondheid. Naar de oorzaak van hun problemen is veel onderzoek verricht. Zo is onder andere gebleken dat er een sterk verband bestaat tussen de hoeveelheid straling waaraan een bevolkingsgroep is blootgesteld en het percentage mensen van die groep dat aan kanker lijdt.

Zulk onderzoek naar verbanden wordt ook wel correlatieonderzoek genoemd.

Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het verband tussen het aantal verkochte blikken erwtensoep op een dag en de gemiddelde temperatuur op die dag. Of het verband tussen het aantal uur dat iemand voor een proefwerk heeft geleerd en het uiteindelijk behaalde punt voor dat proefwerk. Of misschien het verband tussen de vermelde vertrektijd van een trein en de werkelijke vertrektijd van die trein.

Het zal duidelijk zijn dat het verband in het ene geval sterker zal zijn dan in het andere geval. In de statistiek bestaat er een maat voor de sterkte van een verband tussen twee grootheden. Dit is de correlatie. Deze kan bestudeerd worden met behulp van een spreidingsdiagram.


Volgende pagina