Correlatie

pag: 1 2 3 4 5

De mate van correlatie

Noem mxhet gemiddelde van alle gegeven x-waarden en my het gemiddelde van alle gegeven y-waarden. Het punt (m x, m y) wordt dan het centrale punt van de puntenwolk behorende bij deze x- en y-waarden genoemd.

De centrale lijn van de puntenwolk gaat door het centrale punt en heeft richtingscoëfficiënt sy / sx.

sx is hier de standaarddeviatie van x en sy de standaarddeviatie van y. De mate van correlatie hangt nu af van de mate waarop de punten van een puntenwolk zich verdringen om de centrale lijn. Er kan sprake zijn van volledige correlatie, gedeeltelijke correlatie of geen correlatie.

Bij volledige correlatie liggen alle punten van de puntenwolk op de centrale lijn.

Bij gedeeltelijke correlatie vormen de punten in het spreidingsdiagram een puntenwolk waarvan de tendens kan worden aangegeven door de centrale lijn.

Er is sprake van geen correlatie als er geen enkel verband bestaat tussen de twee grootheden.

Naast de mate van correlatie tussen twee grootheden kan er ook onderzocht worden of er sprake is van positieve of negatieve correlatie.


Vorige pagina Volgende pagina