Correlatie


De standaarddeviatie

De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van een rij getallen om het gemiddelde. Dit getal wordt meestal aangeduid met de letter s en wordt ook wel de standaardafwijking genoemd.

De standaarddeviatie van een rij getallen kan als volgt berekend worden:

  1. Bereken het gemiddelde m x.
  2. Bereken van elk getal x de deviatie d. De deviatie d van x is gelijk aan het verschil van x en m x, dus d = x - m x.
  3. Bereken van elke deviatie het kwadraat.
  4. Bereken het gemiddelde van de kwadraten d2.
  5. Neem de wortel van dit gemiddelde. Dit is dan s.

Dus:

.
Hier is n het aantal getallen in de rij.

Voor de liefhebbers is er een voorbeeld toegevoegd waarin de standaarddeviatie van de getallen 4, 5, 5, 9, 10 en 15 berekend wordt.

Het berekenen van de standaarddeviatie op de hierboven beschreven manier kost erg veel tijd. Met veel rekenmachines kun je de standaarddeviatie ook rechtstreeks uitrekenen. In de gebruiksaanwijzing van je rekenmachine staat hoe dit moet.


Terug naar pagina 3