Correlatie


Voorbeeld van het berekenen van de standaarddeviatie

Berekening van de standaarddeviatie s van de getallen 4, 5, 5, 9, 10, 15:

  1. Berekening van het gemiddelde m x:

  2. Berekening van de deviatie d van elk getal x: d = x - mx, dus de deviaties zijn -4, -3, -3, 1, 2 en 7

  3. Berekening van het kwadraat van alle deviaties:
    d2 is achtereenvolgens 16, 9, 9, 1, 4 en 49

  4. Berekening van het gemiddelde van de kwadraten d2:

  5. s is de wortel van dit gemiddelde:

De standaarddeviatie is dus 3,8.


Terug naar standaarddeviatie