Regressie

pag: 1 2 3

Bas FriesenInleiding

In aansluiting op het gedeelte over correlatie zullen we nu kijken hoe je een regressielijn bepaalt. Na een korte uiteenzetting over wat een regressielijn nu precies is, volgt een methode om deze af te leiden, enerzijds "met de hand", anderzijds met de grafische rekenmachine.

Doel

Het onderzoeken van een (lineair) verband tussen twee variabelen. Bijvoorbeeld: het verband tussen de waterstand van de Rijn en de waterstand van de Dommel, of het verband tussen de temperatuur van het Dommel-water en de bijbehorende diepte.

Benodigdheden

Naast de verzamelde meetgegevens, die je gaat analyseren heb je (eventueel) je grafische rekenmachine nodig.

Voorbeeld

Veronderstel dat je y meet op vijf verschillende niveaus van x. De gemeten waarden van y zijn weergegeven in een tabel. Om een indruk te krijgen van een mogelijk verband tussen x en y, maken we er een grafiek bij.

xy
12
25
36
411
513


Volgende pagina