De bal: De druk en temperatuur

We gaan eens kijken hoe de druk in de bal afhangt van de temperatuur. Rond 1800 heeft de Fransman Louis Joseph Gay-Lussac de druk in een afgesloten vat bij temperaturen van -20C tot 100C gemeten. Dit leverde het volgende resultaat.

Het verband tussen deze metingen wordt weergegeven met de wet van Gay-Lussac:

p1 / T1=p2 / T2

Waarbij:
p de druk in Pa (N/m2) en
T de temperatuur in K (!) is.

De druk in de bal, die we ook als een afgesloten vat mogen beschouwen, voldoet ook aan deze wet.

Extra informatie: ideale gaswet

< vorige volgende >